Divya Vishwakarma

Singer

Kolkata,West Bengal

 • 25
 • Female
 • Fresher

Krishna Sagar

Singer

Aligarh,Uttar Pradesh

 • 21
 • Male
 • Fresher

Tejasvee Maurya

Singer

Lucknow,Uttar Pradesh

 • 25
 • Male
 • Fresher

Prem kr soni

Singer

Darbhanga,Bihar

 • 24
 • Male
 • Fresher

Satyam chandele

Singer

Indore,Madhya Pradesh

 • 22
 • Male
 • Fresher

Sanket Kumar Gautam

Singer

Patna,Bihar

 • 29
 • Male
 • 2 Yrs Experienced

SAMEER KHAN

Singer

Delhi,Delhi

 • 39
 • Male
 • 15 Yrs Experienced

AZAM SHAHID KHAN

Singer

Delhi,Delhi

 • 21
 • Male
 • 11 Yrs Experienced

KOKAB RASHID

Singer

New Delhi,Delhi

 • 21
 • Male
 • Fresher

Manal ahmed khan

Singer

New Delhi,Delhi

 • 21
 • Male
 • 10 Yrs Experienced

MANISH THAKUR

Singer

New Delhi,Delhi

 • 29
 • Male
 • Fresher

RAHUL RAJ

Singer

New Delhi,Delhi

 • 27
 • Male
 • Fresher