Ravi Sharma

Singer

Shimla,Himachal Pradesh

 • 31
 • Male
 • 10 Yrs Experienced

Rahul boss

Singer

Delhi,Delhi

 • 31
 • Male
 • 3 Yrs Experienced

Shaitan Muzac

Singer
 • 29
 • Male
 • 3 Yrs Experienced

Anurag Verma

Singer

Pune,Maharashtra

 • 26
 • Male
 • 4 Yrs Experienced

Sourabh joshi

Singer

Mumbai,Maharashtra

 • 36
 • Male
 • 7 Yrs Experienced

Gufran Nizami

Singer

Delhi,Delhi

 • 23
 • Male
 • 8 Yrs Experienced

Ravi Sood

Singer

Mohali,Punjab

 • 26
 • Male
 • Fresher

Vishal Kumar Singh

Singer

Hyderabad,Telangana

 • 28
 • Male
 • Fresher

Rishav Ishu

Singer

Mumbai,Maharashtra

 • 29
 • Male
 • 7 Yrs Experienced

Pravesh Mallick

Singer

Mumbai,Maharashtra

 • 42
 • Male
 • 15 Yrs Experienced

Vipul Barot

Singer

Vadodara,Gujarat

 • 32
 • Male
 • 10 Yrs Experienced

Drishti singla

Singer

Chandigarh,Chandigarh

 • 20
 • Female
 • Fresher