Shravan Kumar

Singer | Actor | Voice Artist

Allahabad,Uttar Pradesh

 • 30
 • Male
 • Fresher

Arindam Sarkar

Voice Artist | Musician

Mumbai,Maharashtra

 • 36
 • Male
 • Fresher

Benaifer J Mirza

Voice Artist

Mumbai,Maharashtra

 • 40
 • Female
 • 5 Yrs Experienced

Prateek Sharma

Voice Artist

Pune,Maharashtra

 • 39
 • Male
 • 1 Yrs Experienced

Chirayu Sharma

Voice Artist

Pune,Maharashtra

 • 34
 • Male
 • 1 Yrs Experienced

Nemi Chand

Voice Artist | Event Artist

Jodhpur,Rajasthan

 • 30
 • Male
 • 5 Yrs Experienced

Kundan Negi

Actor | Voice Artist

Bhopal,Madhya Pradesh

 • 49
 • Male
 • Fresher

Titir Sengupta

Voice Artist | Model | Singer

Kolkata,West Bengal

 • 26
 • Female
 • Fresher

Shiva Prasad

Actor | Voice Artist

Bangalore,Karnataka

 • 31
 • Male
 • Fresher

NITESH RAMAN

Singer | Voice Artist

Mumbai,Maharashtra

 • 42
 • Male
 • Fresher