RISHABH CHARURVEDI

Singer

Satna,Madhya Pradesh

 • 24
 • Male
 • 12 Yrs Experienced

Michelle Naidu

Singer

Mumbai,Maharashtra

 • 23
 • Female
 • 10 Yrs Experienced

Yuwin Namdeo Kapse

Singer

Mumbai,Maharashtra

 • 31
 • Male
 • 5 Yrs Experienced

Anil Rajput

Singer

Dharamsala,Himachal Pradesh

 • 34
 • Male
 • 5 Yrs Experienced

Ankur Sharma

Singer

Pune,Maharashtra

 • 32
 • Male
 • 20 Yrs Experienced

Nihar Mayekar

Singer

Pune,Maharashtra

 • 36
 • Male
 • 10 Yrs Experienced

Prabhu Singh

Singer

Dharamsala,Himachal Pradesh

 • 41
 • Male
 • 20 Yrs Experienced

Ishaan Nigam

Singer

Delhi,Delhi

 • 28
 • Male
 • 8 Yrs Experienced

Hricha Debraj

Singer

Mumbai,Maharashtra

 • 40
 • Female
 • 14 Yrs Experienced

MAHIRAJ LIVE

Singer

Patiala,Punjab

 • 32
 • Male
 • 2 Yrs Experienced

Prabhanjay Chaturvedi

Singer

Bhilai,Chhattisgarh

 • 53
 • Male
 • 27 Yrs Experienced